روف گاردن یا باغ بام، در تعریف عامیانه به فضای سبز روی پشت بام گفته می شود که فضای سبز بر روی سقف (پشت بام، حیاط) اجرا شده باشد و بستر کشت گیاه، در ارتفاعی بالاتر از سطح خاک زمین بر روی بستر مصنوعی پشت بام شکل گرفته باشد. روف گاردن یا در زبان فارسی باغ بام، این فرصت را برای شما فراهم می کند که باغ شما مشرف به شهر باشد و شما بتوانید از مناظر لذت ببرید. امروزه با پیشرفت علم می توان بر روی بام خانه ها و ساختمان های بلند یک باغ زیبا با انواع گیاهان ایجاد کرد.

روف گاردن و تاریخچه پیدایش آن

باغچه های زیبای پشت بام، برای اولین بار در کشور آلمان خود نمایی کرد. در کشور آلمان اکثر قریب به اتفاق ساختمان ها دارای روف گاردن می باشند. این پشت بامهای سبز در آلمان رواج زیادی دارد حدودا ده درصد از ساختمان های آن دارای باغ بام هستند .

بام های سبز در ایالات متحده آمریکا نیز رواج پیدا نموده و می توان مثالی از مشهورترین آنها که در تالار شهر شیکاگو اشاره نمود. تالار شهر شیکاگو دارای بام سبزی بسیار سرسبز و زیبایی می باشد، که به واسطه پوشش گیاهی سرسبزش دمای این ساختمان نسبت به ساختمان های قدیمی که فاقد این نوع  باغچه روی بام هستند ۲۵ درجه سانتیگراد پایین تر یا به عبارتی خنکتر است که این خود یک مزیت بزرگ و لذت بخش می باشد.

 

بام های سبز دامنه وسیعی از فواید اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی را در بر میگیرند. از جمله مزایای بام سبز می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1 – افزایش زمان حفظ آب در چرخه مصرف

بام های سبز بین 50 تا 90 درصد آب های حاصل از بارش را برای استفاده های بعدی در خود حفظ کرده و ار هدر رفتن آن جلوگیری می کنند.مازاد این آب نیز از طریق سیستم های تخلیه از بام سبز خارج می شود.همچنین این امر باعث جلوگیری از جاری شدن آب های بارشی در سطح خیابان ها و معابر می گردد.

2 – جذب گرد و غبار و ذرات معلق

از نظر زیست محیطی بام های سبز در صورتی که به صورت گسترده و در ابعاد وسیع در فضای شهری ایجاد شوند با جذب دی اکسید کربن و تولید اکسیژن موجب تصفیه و کاهش آلودگی به نحو شاخصی خواهند بود.

3 – کاهش هزینه های مصرف انرژی 

مزیت دیگر بام سبز در مقایسه با بام های سنتی ، ذخیره ی انرژی و کاهش هزینه های گرمایش و سرمایش می باشد . رویش گیاه بر روی بام ها موجب کاهش حرارت و دمای هوای اطراف بنا در تابستان شده و به دلیل قابلیت عایق سازی لایه های کاشت و گیاهان از ورود گرمای بیرون به داخل ساختمان جلوگیری می کند . همین خاصیت عایق سازی بام سبز در زمستان ، باعث کاهش نیاز به انرژی گرمایی در داخل ساختمان شده و به ذخیره ی انرژی ساختمان کمک می کند.

4 – بهبود در کاهش سر و صدا

از دیگر اثرات زیست محیطی بام های سبز می توان به کاهش و تعدیل شدت آلودگی صوتی به خصوص در شهرهای بزرگ اشاره کرد.بام سبز به صورت عایق صوتی عمل کرده و قابلیت کاهش آلودگی صوتی را از طریق جذب امواج صوتی دارد.

5 – کاهش هزینه های بازسازی

افزایش عمر متوسط بام از دیگر مزایای اقتصادی بام سبز است.از آنجایی که لایه کاشت و پوشش گیاهی بام های سبز از پوسته ی بام در مقابل صدمات ناشی از اشعه ی ماورای بنفش خورشید محافظت می کند ، این نوع بام ها دارای طول عمر بیشتری در مقایسه با بام های سنتی و مرسوم است.

روف گاردن

روند اجرایی روف گاردن در شرکت ژئوبام

قبل از اجرای پروژه روف گاردن تیم کارشناسی  شرکت ژئوبام به محل مورد نظر اعزام شده و پس از بررسی های انجام گرفته متناسب با مکان و نیازهای کارفرما طراحی های دوبعدی و سه بعدی مورد نظر انجام میگیرد.پس از اتمام طراحی و موافقت با کارفرما،متناسب با طراحی صورت گرفته و اقداماتی که قرار است صورت پذیرد ، پیش فاکتوری تهیه و به کارفرما ارائه میگردد.

مراحل انجام پروژه بدین ترتیب میباشد که،ابتدا عایق بندی مناسب در سطح پشت بام و آزمایشات متناسب با سنجش آن صورت میگیرد.سپس پنل های زهکشی (که در دو نوع مشکی و سبز میباشد ) به صورت پازل در کنار هم قرار میگیرند و پس از پوشیده شدن کامل سطح پشت بام از پنل ها روی آن ژئوتکستایل به عنوان فیلتر خاک پهن میگردد که این ژئوتکستایل به عنوانی فیلتری در روند کار عمل میکند که مانع از عبور خاک میشود و تنها آب زلال را از خود عبور میدهد.پس از اتمام این مراحل نوبت خاکریزی و ایجاد بستر مناسب برای کاشت گیاهان می گردد.

خاک روف گاردن به دلیل محدودیت تحمل وزن سازه زیر آن ، عمق کم بستر ، شرایط نگهداری و آبیاری باید دارای بافت خاصی باشد.در ایران بهترین و متداولترین ترکیب خاک برای ایجاد بستر مناسب برای رویش گیاهان شامل :

1 – خاک چای

2 – سبوس برنج

3 – پرلیت

4 – کمپوست ها

5 – کود دامی

6 – خاک زراعی

 

نکاتی که درباره ترکیبات خاک باید رعایت گردد بدیت صورت می باشد که:

1 – وجود رس در خاک برای جذب مواد الزامی است اما به میزان کم.

2 – ترکیب توصیه شده مناسب 15% رس ، 30% ماسه بادی ، 10% کود ، 20% کمپوست های گیاهی ، 25% مخلوطی از خاک چای و سبوس برنج .

3- به هیچ وجه اجزای یک بستر کشت به صورت لایه لایه چیده نمیشود حتما تمام ترکیبات در کل عمق یکنواخت اجرا می شود.

پس از اجرای کامل خاکریزی نوبت به انتخاب گیاهان مورد نظر با توجه به عمق خاک ، اقلیم ، ترکیب و مقدار آب در دسترس طراحی ، میزان نگهداری ، هزینه و سلیقه کارفرما،گیاهان مناسب انتخاب و استفاده میگردد.

ضمنا هزینه های مربوط به خرید و حمل گل و گیاه بر اساس قیمت روز به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد.

زهکشی روف گاردن

زهکشی روف گاردن

زهکشی روف گاردن

 

زهکشی روف گاردن یا بام سبز

زهکشی روف گاردن یکی از مهمترین عوامل در ایجاد یک روف گاردن می باشد. روف گاردن در هر بامی و اغلب قریب به اتفاق و در هر زیست بومی قابل اجرا می باشد .روف گاردن را می توان با عایق پوشاند و با سیستم درست زهکشی روف گاردن و آب رسانی  و با فراهم آوردن بستر مناسب از خاک حاصلخیز ، گونه های گیاهی متنوعی ، با توجه به شرایط و اقلیم آب و هوایی منطقه کاشت . روف گاردن  به مساحت قابل ساخت یك پروژه افزوده و مكانهای جدیدی برای اجتماع درون محیطی فراهم می آورد که این امـر در سالهای اخیر با توجه به ارائه راهـکارهای اجرایی مناسب، مورد توجه مهندسین مشاور، معماران و سازندگان در صنعت ساختمان کشورمان گردیده است . محل اجرای روف گاردن لزوما بام ساختمان نیست. لابی ســـاختمانها ، بـــا توجـــه بـــه اینکـــه اصولا روی ســـقف اجـــرا می شـــوند یکی از گزینه هایـــی هســـتند کـــه سیســـتم بـــام ســـبز روی آنهـــا قابـــل اجراســـت . پاسیوها نیـــز از ایـــن قاعـــده مســـتثنی نیســـتند و مـــکان مناســـبی بـــرای اجـــرای روف گاردن هســـتند .پاسیوها نیـــز از ایـــن قاعـــده مســـتثنی نیســـتند و مـــکان مناســـبی بـــرای اجـــرای روف گاردن هســـتند.

 

تراس هـــا، بـــه علت خصوصـــی بـــودن، یکی از اولیـــن هدفهای اجرای این سیســـتم  هســـتند. پوشـــیده بودن سقف تراســـها باعث ایجاد محیطـــی متفاوت با بـــام از نظر عملکرد هســـتند. با گسترش شهرنشینی و افزایش آلودگی هوا به دنبال استفاده ازخودرو و آلاینده های دیگر شهری ، اغلب مردم به دنبال راه هایی هستند که به دور از فضای پر هیاهو ی شهری ، فضای سبز و پاکیزه را به محیط زندگی خود بیاورند. بام سبز یا روف گاردن ، یک باغ خانگی است که می توان در آن انواع پوشش های گیاهی متناسب با آب و هوای محیطی را دارا بود و از آن لذت برد. از جمله مزایای با سبز می توان به متعادل کردن دما اشاره کرد . سایه ای که روف گاردن ایجاد می کند باعث می شود تا دمای محیط بیش از 5 درجه افزایش نیابدو دیگر مزیت بام سبز کمک به کاهش آلودگی صوتی ناشی از رفت و آمد های خودرو ها می باشد. ساخت بام سبز مورد حمایت و توجه شهرداری ها واقع شده و متناسب با شهر و منطقه خاص گزینه های تشویقی زیادی در نظر گرفته شده است.از جمله اخذ عوارض کمتر ، افزایش تراکم ساخت و غیره. به طور دقیق نمی توان هزینه ی قطعی برای اجرای روف گاردن در نظر گرفت زیرا کیفیت مصالح ، طراحی و نوع پوشش گیاهی می تواند بر روی هزینه ها تاثیر گذار باشد.

 

مراحل ساخت روف گاردن به 3 دسته زیر تقسیم بندی می شود:

نقشه برداری:  در این مرحله به بررسی استحکام بام و ایده هایی برای طراحی پرداخته می شود.

زیرسازی و زهکشی روف گاردن: در این مرحله سیستم زهکشی به طور دقیق باید اجرا گردد و جز مهم ترین بخش های اجرای بام سبز می باشد اجرای پوشش گیاهی و تجهیزات مورد نیاز . در این مرحله متناسب با شرایط آب و هوایی و نظر و سلیقه کارفرما پوشش گیاهی کاشته می شود. و تجهیزات دیگری من جمله باربیکیو ، آلاچیق ، دیوار سبز ، نور پردازی ، آبنما و … اجرا می گردد.

طراحی و اجرای روف گاردن یا باغ پشت بام  شامل دو مرحله عمرانی ( اجرای ایزولاسیون و زهکشی) و لنداسکیپ (اجرای فضای سبز و تجهیزاتی مانند آلاچیق ، باربیکیو ، آبنما و … ) می باشد . شرکت ژئوبام مفتخر است که می تواند در هر دو زمینه عمرانی و لنداسکیپ همراه شما باشد و در بخش های مختلف خدمات مورد نیاز شما را تامین کند.

زهکشی روف گاردن  

استاندارد اجرایی روف گاردن

در ساختمان های دارای بام سبز توجه به استانداردهای تعریف شده در طراحی ، انتخاب مصالح و اجرای بام سبز. ضروری بوده و در بازدهی بیشتر آن تأثیر مثبتی میگذارند . گزیده ای از استانداردها به شرح زیر می باشد.

از گیاهان بومی یا سازگار با منطقه استفاده شود و پوشش های گیاهی انتخاب شود كه در بادهای شدید نیز استوار و بی حركت باقی بماند و در مقابل خشكسالی مقاومت داشته باشد.

از مصالح و تولیداتی كه در منطقه تولید می شود، به دلیل پشتیبانی از منابع منطقه ای استفاده شود و یا مصالح بازیافتی ساختمان برای اجرای بام سبز به کار رود. همچنین می تواند از مصالح تجدید شدنی و با خطر آتش سوزی حداقل و با آلودگی کم باشد.

استفاده از مواد شیمیایی مانند كودها و آفت کشها به حداقل برسد یا حذف گردد.

شماره های تماس 02126542613

 

نکات مهم برای ساخت روف گاردن

محل اجرای روف گاردن لزوما بام ساختمان نیست. لابی ســـاختمانها، بـــا توجـــه بـــه اینکـــه اصولا روی ســـقف اجـــرا می شـــوند یکی از گزینه هایـــی هســـتند کـــه سیســـتم بـــام ســـبز یا باغ بام روی آنهـــا قابـــل اجراســـت.

پاسیو ها نیـــز از ایـــن قاعـــده مســـتثنی نیســـتند و مـــکان مناســـبی بـــرای اجـــرای روف گاردن هســـتند. تراس هـــا، بـــه علت خصوصـــی بـــودن، یکی از اولیـــن هدفهای اجرای این سیســـتم  هســـتند. پوشـــیده بودن سقف تراســـها باعث ایجاد محیطـــی متفاوت با بـــام از نظر عملکرد هســـتند.

 

-گیاه مناسب روفگاردن: ویژگی هایی مانند میزان تحمل گرما و نور مستقیم خورشید و رشد ریشه گیاه باید در زمان تهیه گیاه در نظر گرفته شود.

-فضای سبز روی پشت بام: فضای سبز می تواند ترکیبی از گیاهان و گلدان و بوته میوه باشد.

-آبیاری اتوماتیک: برای حفظ و نگهداری گیاهان و آبیاری گیاهان در زمان های مشخص از آبیاری اتوماتیک و قطره‌ای هوشمند استفاده می شود که از اجزای اصلی و مهم به شمار می آید.

-نورپردازی فضای سبز پشت بام: از عناصری که در طراحی لاکچری و زیبای روف بسیار مؤثر است و هزینه بالایی دارد.

-زیرسازی پشت بام: روش مدولار زیر سازی استاندارد بام را انجام می دهد و آماده سازی سطح تمام پشت بام صورت می گیرد.

-کف سازی فضای پشت بام: کف به سه صورت چوبی و شن و قلوه سنگ تزئینی ارائه می شود. هرچه میزان و سطح این کف‌ ها بیشتر باشد هزینه هم بیشتر می شود.

-تجهیزات جانبی پشت‌ بام: آلاچیق، آتریوم، مبلمان آبنما، فضاهایی مانند آشپزخانه همه جزو تجهیزات جانبی هستند. در اجرای روف گاردن قیمت پایین مساوی است با کیفیت پایین یک محصول، پس در نظر بگیرید که استفاده از متریال و المان های نامناسب در این پروژه‌ها دارای هزینه‌های بعدی سنگینتری خواهد بود.

ویژگی های ساخت و احداث روف گاردن چیست؟

روف گاردن در هر بامی و اغلب قریب به اتفاق و در هر زیست بومی قابل اجرا می باشد. باغ سبز یا همان روفگاردن محیطی زیبا و با طراوت برای اجرای سلیقه هر شهروند خوش ذوقی تلقی می شود. مکانی که می توان آن را با عایق پوشاند و با سیستم درست زهکشی و آب رسانی کرد و با فراهم آوردن بستر مناسب از خاک حاصلخیز، گونه های گیاهی متنوعی، با توجه به شرایط و اقلیم آب و هوایی منطقه کاشت .

روف گاردن با ایجاد محیطی مفرح و زیبا در ارتفاع با مناظری متفاوت از آنچه بطور معـمول می بینیم، آن هم در فضای گمشده ای از ساختمان که تاکنون بلااستفاده به نظر می رسیده است، بدون شک ایده جالب و منحصر به فرد به منظور ارتقای سطح کیفی زندگی و همچنین افزایش ارزش بـنا و ساختمــان خواهـد بود از دیدگاه مهندسی سازه، طراحی ساختمان با باغ بام منجر به افزایش پایداری و مدیریت صحیح باران های سیل آسا و آب باران می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست