مقالات
مقالات

Tag : طراحی روف گاردن

اجرای روف گاردن با تشویق شهرداری همراه شد

به طور کلی تمامی شهرداری ها از اجرای روف گاردن و بام سبز حمایت کرده و بنا بر هر شهر و منطقه مشوق هایی نیز برای اجرای بام سبز در نظر می گیرند.مشوق هایی همچون ...

بیشتر

راهکاری افزایش سرانه فضای سبز + بررسی پیش نیازهای توسعه بام های سبز در ایران

بررسی پیش نیازهای توسعه بام های سبز در ایران بر پایه تحلیل سلسله مراتبی به عنوان راهکاری در جهت افزایش سرانه فضای سبز پیمان گیلانی کارشناس مهندسی فضای سب...

بیشتر