قبل از اجرای پروژه روف گاردن تیم کارشناسی  شرکت ژئوبام به محل مورد نظر اعزام شده و پس از بررسی های انجام گرفته متناسب با مکان و نیازهای کارفرما طراحی های دوبعدی و سه بعدی مورد نظر انجام میگیرد.پس از اتمام طراحی و موافقت با کارفرما،متناسب با طراحی صورت گرفته و اقداماتی که قرار است صورت پذیرد ، پیش فاکتوری تهیه و به کارفرما ارائه میگردد.

مراحل انجام پروژه بدین ترتیب میباشد که،ابتدا عایق بندی مناسب در سطح پشت بام و آزمایشات متناسب با سنجش آن صورت میگیرد.سپس پنل های زهکشی (که در دو نوع مشکی و سبز میباشد ) به صورت پازل در کنار هم قرار میگیرند و پس از پوشیده شدن کامل سطح پشت بام از پنل ها روی آن ژئوتکستایل به عنوان فیلتر خاک پهن میگردد که این ژئوتکستایل به عنوانی فیلتری در روند کار عمل میکند که مانع از عبور خاک میشود و تنها آب زلال را از خود عبور میدهد.پس از اتمام این مراحل نوبت خاکریزی و ایجاد بستر مناسب برای کاشت گیاهان می گردد.

خاک روف گاردن به دلیل محدودیت تحمل وزن سازه زیر آن ، عمق کم بستر ، شرایط نگهداری و آبیاری باید دارای بافت خاصی باشد.در ایران بهترین و متداولترین ترکیب خاک برای ایجاد بستر مناسب برای رویش گیاهان شامل :

1 – خاک چای

2 – سبوس برنج

3 – پرلیت

4 – کمپوست ها

5 – کود دامی

6 – خاک زراعی

نکاتی که درباره ترکیبات خاک باید رعایت گردد بدیت صورت می باشد که:

1 – وجود رس در خاک برای جذب مواد الزامی است اما به میزان کم.

2 – ترکیب توصیه شده مناسب 15% رس ، 30% ماسه بادی ، 10% کود ، 20% کمپوست های گیاهی ، 25% مخلوطی از خاک چای و سبوس برنج .

3- به هیچ وجه اجزای یک بستر کشت به صورت لایه لایه چیده نمیشود حتما تمام ترکیبات در کل عمق یکنواخت اجرا می شود.

پس از اجرای کامل خاکریزی نوبت به انتخاب گیاهان مورد نظر با توجه به عمق خاک ، اقلیم ، ترکیب و مقدار آب در دسترس طراحی ، میزان نگهداری ، هزینه و سلیقه کارفرما،گیاهان مناسب انتخاب و استفاده میگردد.

ضمنا هزینه های مربوط به خرید و حمل گل و گیاه بر اساس قیمت روز به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد.