مقالات
مقالات

مقالات

آبیاری بام سبز + مراحل اجرای بام سبز + آبیاری اتوماتیک بام سبز

بام سبز (Roof Garden) بام سبز، بامی است که مقدار یا تمامی آن با پوشش گیاهی و خاک، یا با محیط کشت روینده، پوشانیده می شود.امروزه با توجه به ماشینی شدن زندگی ها و اف...

بیشتر

بهینه سازی انرژی با استفاده از بام سبز / نقش فضای سبز در ساختمان ها

بهینه سازی انرژی با استفاده از بام سبز / نقش فضای سبز در ساختمان ها بهینه سازی انرژی با استفاده از بام سبز و تاثیر پوشش گیاهی در صرفه جویی مصرف انرژی ساختما...

بیشتر

اجرای روف گاردن با تشویق شهرداری همراه شد

به طور کلی تمامی شهرداری ها از اجرای روف گاردن و بام سبز حمایت کرده و بنا بر هر شهر و منطقه مشوق هایی نیز برای اجرای بام سبز در نظر می گیرند.مشوق هایی همچون ...

بیشتر

روف گاردن چه مزایای دارد؟ / زهکشی روف گاردن / روند اجرایی روف گاردن در شرکت ژئوبام

روف گاردن یا باغ بام، در تعریف عامیانه به فضای سبز روی پشت بام گفته می شود که فضای سبز بر روی سقف (پشت بام، حیاط) اجرا شده باشد و بستر کشت گیاه، در ارتفاعی با...

بیشتر