روف گاردن تکنولوژی مدرن سقف سبز است با کارایی بالا بر روی پشت بام ها و تراس ها که به دلیل نیاز به موادی سبک و بسیار مقاوم و نیز ایجاد بستری مناسب برای رشد پوششی گیاهان ، امری تخصصی و مهندسی می باشد .

بام های سبز دامنه وسیعی از فواید اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی را در بر میگیرند. از جمله مزایای بام سبز می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1 افزایش زمان حفظ آب در چرخه مصرف

بام های سبز بین 50 تا 90 درصد آب های حاصل از بارش را برای استفاده های بعدی در خود حفظ کرده و ار هدر رفتن آن جلوگیری می کنند.مازاد این آب نیز از طریق سیستم های تخلیه از بام سبز خارج می شود.همچنین این امر باعث جلوگیری از جاری شدن آب های بارشی در سطح خیابان ها و معابر می گردد.

2 جذب گرد و غبار و ذرات معلق

از نظر زیست محیطی بام های سبز در صورتی که به صورت گسترده و در ابعاد وسیع در فضای شهری ایجاد شوند با جذب دی اکسید کربن و تولید اکسیژن موجب تصفیه و کاهش آلودگی به نحو شاخصی خواهند بود.

3 – کاهش هزینه های مصرف انرژی 

مزیت دیگر بام سبز در مقایسه با بام های سنتی ، ذخیره ی انرژی و کاهش هزینه های گرمایش و سرمایش می باشد . رویش گیاه بر روی بام ها موجب کاهش حرارت و دمای هوای اطراف بنا در تابستان شده و به دلیل قابلیت عایق سازی لایه های کاشت و گیاهان از ورود گرمای بیرون به داخل ساختمان جلوگیری می کند . همین خاصیت عایق سازی بام سبز در زمستان ، باعث کاهش نیاز به انرژی گرمایی در داخل ساختمان شده و به ذخیره ی انرژی ساختمان کمک می کند.

4 – بهبود در کاهش سر و صدا

از دیگر اثرات زیست محیطی بام های سبز می توان به کاهش و تعدیل شدت آلودگی صوتی به خصوص در شهرهای بزرگ اشاره کرد.بام سبز به صورت عایق صوتی عمل کرده و قابلیت کاهش آلودگی صوتی را از طریق جذب امواج صوتی دارد.

5 – کاهش هزینه های بازسازی

افزایش عمر متوسط بام از دیگر مزایای اقتصادی بام سبز است.از آنجایی که لایه کاشت و پوشش گیاهی بام های سبز از پوسته ی بام در مقابل صدمات ناشی از اشعه ی ماورای بنفش خورشید محافظت می کند ، این نوع بام ها دارای طول عمر بیشتری در مقایسه با بام های سنتی و مرسوم است.