روف گاردن میتواند از قراردادن چند گلدان روی پشت بام آغاز و به اجرای باغ و فضاهای سبزی همچون پارک ختم گردد. انتخاب نوع طراحی روف گاردن بستگی به عوامل مختلفی همچون، سازه ساختمان، کاربری، ویژگی های اقلیمی و حتی سلیقه شما دارد

: بر اساس مستندات انجمن بین المللی روف گاردن ، سه نوع بام سبز وجود دارد

بام سبز گسترده

ارتفاع خاک در این نوع بام سبز برابر با 20-6 سانتی متر می باشد و وزنی را که متحمل میشود برابر است با 150-60 کیلوگرم بر متر مربع می باشد. هزینه اجرای آن به نسبت خیلی کمتر از دو نوع دیگر می باشد و تنوع گیاهانی که میتوان در این ارتفاع خاک نگهداری کرد به تناسب کمتر است

بام سبز نیمه فشرده

ارتفاع خاک در این نوع بام سبز برابر با 25-12 سانتی متر و وزن متحمل شده برابر با 200-120 کیلوگرم بر متر مربع می باشد.در این نوع بام سبز تنوع گیاهانی که میتوان به کار برد بیشتر بوده و هزینه های آن هم به مراتب بیشتر است.همچنین نگهداری آن نسبت به بام سبز گسترده بیشتر است

بام سبز فشرده

ارتفاع خاک در این نوع بام سبز تا 1 متر هم مورد استفاده قرار می گیرد و وزن متحمل شده برابر با 500-180 کیلوگرم بر متر مربع می باشد.تنوع گیاهان بسیار زیاد است و میتوان هر نوع اقدامی که بر روی باغ های سطح زمین انجام داد بر روی این نوع پشت بام ها هم اجرا کرد از قبیل چمن ، درخت ، زمین بازی ، آلاچیق و …هزینه های اجرایی این نوع بام سبز از دو نوع دیگر بسیار بیشتر بوده و نگهداری مداوم و بیشتری را میطلبد